11.05.2021.

Плаћање DinaCard картицом на шалтерима Управе за трезор

Обавештавамо грађане да друга рата пореза на имовину физичких лица за 2021. годину доспева на наплату 17. маја, а да је само DinaCard картицом могуће без провизије измирити ову обавезу на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија.

DinaCard картицом на шалтерима Управе могуће је, такође без провизије, платити порез на доходак грађана, порез на промет моторних возила, порез на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и доприносe за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

Исто тако, на шалтерима Управе за трезор DinaCard картицом могу се, уз ниске провизије, измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, и онима који имају подрачуне у Управи за трезор, и онима који имају рачуне у пословним банкама (могу се платити рачуни за струју, рачуни предузећа ЈКП „Инфостан технологије”, ЈКП „Информатика” Нови Сад, Телеком а.д. и сл.).

Измирење пореза на имовину физичких лица можете извршити и једноставним скенирањем NBS IPS QR кода на решењима на којима је припремљен овај кôд, а коришћењем мобилне апликације банке у којој имате рачун.

Сектор за платни систем