04.10.2021.

Рад IPS НБС система у септембру

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у септембру реализоване су 3.680.583 трансакције.

Просечан дневни број плаћања био је 122.686, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 31,5 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.049,0 милиона динара.

 

.

Кабинет гувернера