03.11.2021.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у октобру

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у октобру, за 21 радни дан, реализовано је укупно 19,2 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,6 милиона, или 19,0%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 15,5 милиона, или 81,0%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 912.366, од чега је 739.360 просечан број плаћања у RTGS систему, а 173.006 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 8.645,4 милијарде динара, а вредност промета у Клиринг систему 44,7 милијарди динара, или 0,5% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 411,7 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 2,1 милијарду динара.

Током 11.715 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 4.071 плаћањe, у вредности од 70.502.160,51 евро. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера