10.12.2021.

Агенција Standard & Poor’s повећала изгледе Србије за добијање инвестиционог рејтинга – на пола корака смо до циља

У свом најновијем извештају за Србију рејтинг агенција Standard & Poor’s повећала je изгледе Србије за добијање инвестиционог рејтинга са стабилних на позитивне. На одлуку су утицали снажан привредни раст Србије и показан висок степен отпорности домаће привреде на шок изазван пандемијом. Позитивна одлука је посебно значајна ако се има у виду да је донета упркос продуженом трајању пандемије, поремећајима у глобалним ланцима снабдевања и неизвесности на светском робном и финансијском тржишту.

Агенција Standard & Poor’s наводи да ће, захваљујући адекватној економској политици која се води у Србији, привредни раст у 2021. години износити око 7%, а након само благог смањења прошле године. Агенција истиче повољне изгледе раста и у средњем року, висок прилив страних страних директних инвестиција, рекордан ниво девизних резерви, смањену спољну неравнотежу и очекивано смањење фискалног дефицита. Оцењује се да је кредитни рејтинг подржан кредибилном монетарном политиком и умереним нивоом јавног дуга. Агенција наводи и да су ово истовремено и кључни фактори веће отпорности наше привреде у поређењу с претходном светском економском кризом.

У извештају се истичу очекивања да ће реални бруто домаћи производ на крају текуће године бити за око 6% већи у односу на преткризни ниво, као и да ће се бележити динамичне стопе раста бруто домаћег производа и у средњем року. Агенција посебно истиче и важност очувања тржишта рада.

Поводом одлуке агенције Standard & Poor’s, гувернер Јоргованка Табаковић истиче да је и овог пута агенција препознала да и у условима пандемије Србија наставља да води одговорну и адекватну економску политику, која даје резултате. „Захваљујући правовременим мерама монетарне и фискалне политике, успели смо да минимизирамо економску штету пандемије и очувамо макроекономску, финансијску и фискалну стабилност. Уз очувано пословно и потрошачко поверење, као и додатно појачан инвестициони циклус, обезбедили смо услове да кумулативно у две године пандемије остваримо једну од највећих стопа привредног раста у Европи”, додала је гувернер Јоргованка Табаковић.

Када је реч о надлежностима Народне банке Србије, агенција Standard & Poor’s посебно наглашава значај кредибилног оквира монетарне политике за повољније изгледе кредитног рејтинга Србије. Истиче се и стабилност банкарског сектора, што се огледа и у високој капиталној адекватности и рекордно ниском нивоу проблематичних кредита. Оцењује се да је банкарски сектор наставио да пружа подршку привредном расту.

Актуелне инфлаторне притиске агенција види као последицу глобалних поремећаја, уз оцену да је повратак инфлације у границе циља у другој половини наредне године врло известан, с нормализацијом цена хране и енергената. Истиче се да је Народна банка Србије благовремено почела с пооштравањем монетарне политике повећањем просечне репо стопе. Такође, у извештају се наводи да је захваљујући стабилности домаће валуте базна инфлација остала на нивоу око централне вредности инфлационог циља и да то није био случај у другим земљама у региону, где је и базна инфлација битније повећана. Такође, у извештају се наводи да је ниској базној инфлацији допринела и усидреност инфлационих очекивања, која је постигнута захваљујући напорима централне банке да у претходних седам година инфлацију очува на ниском и стабилном нивоу.

„Посебно важним сматрам то што је агенција препознала важност очувања стабилности девизног курса. Народна банка Србије пажљиво анализира актуелна економска кретања и ради макроекономске пројекције, и у складу с њима бирамо мере и инструменте којима чувамо макроекономску и финансијску стабилност, повољне услове пословања и висок ниво пословног и потрошачког поверења у земљи”, наглашава гувернер Јоргованка Табаковић.

У извештају се наводи да би инвестиције у инфраструктуру у наредним годинама могле додатно да повећају продуктивност наше привреде. Истиче се да је ниво капиталних инвестиција државе од преко 7% бруто домаћег производа двоструко већи у односу на њихов ниво од пре шест година.

С обзиром на поправљање фискалне позиције, агенција очекује да ће се јавни дуг смањивати у наредним годинама, а као значајно истичу и то што се држава финансира по веома повољним условима на домаћем и међународном тржишту, додатно смањујући ефективне каматне стопе.

Агенција истиче да би у наредном периоду могла повећати рејтинг Србије уколико прилив страних директних инвестиција буде већи од очекивања или ако се дефицит текућег рачуна платног биланса буде даље смањивао, што ће додатно ојачати отпорност наше привреде. Рејтинг би могао бити повећан и ако стопе раста бруто домаћег производа буду још веће од пројектованих.

„Прилив страних директних инвестиција ове године близу је рекордног нивоа из 2019. године и вишеструко покрива дефицит текућег рачуна. Поред тога, прилив инвестиција је распрострањен и по делатностима и по земљама порекла, и доминантно усмерен у разменљиве секторе. На тај начин, уз све веће државне капиталне инвестиције, стварамо услове да укупне фиксне инвестиције у Србији већ следеће године достигну ниво од 25% бруто домаћег производа и да се на том нивоу задрже у дужем временском периоду. По свим тим основама подижемо још више наш извоз и стварамо основу за високу стопу привредног раста Србије и у средњем року. Уз укупну стабилност, стабилну силазну путању јавног дуга и чврсту контролу јавних финансија, уверена сам да ће Србија врло брзо достићи инвестициони рејтинг”, закључује гувернер Јоргованка Табаковић, коментаришући могућност да Србија у наредном периоду први пут добије кредитни рејтинг на нивоу инвестиционог.

 

Кабинет гувернера