02.09.2022.

Рад RTGS система, Клиринг система, Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије и Међународног клиринг система у девизама у августу

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у августу 2022. године, за 23 радна дана, реализована су 20,2 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 2,5 милиона, или 12,5%, чине налози за плаћање у Клиринг систему, а 17,6 милиона, или 87,5%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 876.520, од чега је 767.342 просечан број плаћања у RTGS систему, а 109.179 просечан број плаћања у Клиринг систему.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.265,7 милијарди динара, а вредност промета у Клиринг систему 41,5 милијарди динара, или 0,6% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 315,9 милијарди динара, а просек вредности промета у Клиринг систему 1,8 милијарди динара.

Током 12.765 минута продукције RTGS система и Клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100,0%.

У Међубанкарском клиринг систему у девизама Народне банке Србије и Међународном клиринг систему у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 4.037 плаћања, у вредности од 73.411.131,19 евра. У наведеним системима није било застоја, па је расположивост износила 100,0%.

Кабинет гувернера