30.09.2022.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у периоду јануар–август ове године забележила међугодишњи раст од 2,4%, вођен растом сектора прерађивачке индустрије (3,0% међугодишње) и рударства (28,9% међугодишње), док је у сектору енергетике забележен међугодишњи пад од 12,7%. У оквиру прерађивачке индустрије раст је забележен у 11 од 24 гране. Највећи допринос расту потекао је од производње деривата нафте, фармацеутских производа, а затим од производње машина и опреме, хране и дуванских производа.

Посматрано само у августу 2022, индустријска производња је забележила раст од 0,3% међугодишње, чему су допринели раст прерађивачке индустрије (1,3% међугодишње) и рударства (3,8% међугодишње), док је у сектору енергетике забележен пад (–6,7% међугодишње).

Показатељи услужних сектора наставили су да бележе повољна кретања. Промет у трговини на мало у августу 2022, у односу на исти месец претходне године, забележио је реални раст од 4,6%, док је реални раст у периоду јануар–август износио 7,4% међугодишње. Укупан број долазака туриста у августу виши је за 30,9% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 21,0%. У периоду јануар–август 2022, укупан број долазака туриста виши је за 49,9% међугодишње, а број ноћења туриста за 30,3% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у августу остварио међугодишњи раст од 23,4%, а робни увоз међугодишњи раст од 29,1%. У периоду јануар–август 2022, у односу на исти период претходне године, робни извоз је остварио раст од 28,2%, а робни увоз раст од 38,8%.

Републички завод за статистику данас је објавио и податке о бруто домаћем производу за 2021. годину, према којима је реални раст бруто домаћег производа у 2021. износио 7,5%, што је изнад претходне процене од 7,4%. Номинални бруто домаћи производ у 2021. износио је 6.270 милијарди динара и био је за 13,9% номинално виши него 2020. године.

Кабинет гувернера